سه شنبه ۰۵-۰۴-۱۴۰۳ ۴:۵۴ ق٫ظ

۶۶۳میلیارد تسهیلات به طرح‌های حوزه محیط زیست در کشور پرداخت شد

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: از ابتدای امسال تاکنون ‌۶۶۳ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های حوزه محیط زیست در بخش های آب وفاضلاب، پسماند و انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی محیط زیست، سجاد انجم‌شعاع با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از طرح‌های حوزه محیط زیست، اظهار کرد: در شش ماه نخست سال ‌۲۱ طرح در سه بخش آب وفاضلاب، پسماند و انرژی‌های تجدیدپذیر هر کدام با ۷ طرح به مبلغ ۶۶۳میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت :صندوق ملی محیط زیست مؤسسه عمومی غیردولتی وابســته بــه ســازمان حفاظــت محیط زیست است کــه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بـوده که در زمینــه کمک بــه کاهـش آلاینده‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و بــه منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی فعالیت می‌کند.

سجاد انجم شعاع تصریح کرد: با توجه به اساسـنامه صنـدوق ملی محیط زیسـت، طرح‌هـا و پروژه‌هـای کاهـش آلودگـی و جلوگیری از تخریب محیط زیست بـرای دریافـت تسهیلات بـه بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی تاکید کرد: در شـش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تعـداد ۳۹ پـروژه، ۱۳ پروژه در زمینه آب و فاضلاب، ۱۸پروژه در بخش انرژی‌های تجدید پذیر،یک پروژه هوا و ۷ پروژه پسماند ‏بـا ۶ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال برای دریافت تسـهیلات مورد نیـاز به بانک معرفی شده‌اند.

‏انجم‌شعاع تاکید کرد: این پروژه‌ها در راستای کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست در حوزه‌های آب، هوا، پسماند، انرژی‌های تجدید پذیر به بانک‌های عامل معرفی شدند که تاکنون‌۲۱ طرح در ۳ بخش آب و فاضلاب، پسماند و انرژی‌های تجدیدپذیر هر کدام با ۷ طرح به مبلغ ۶۶۳ میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

انتهای پیام/