مهمترین اخبار

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست معرفی شد حمایت از خیرین محیط‌زیستی با مصوبه هیئت دولت اجرای طرح بیمه خسارت حیات وحش در کشور پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های محیط زیستی در کشور در سال ۱۴۰۲
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست معرفی شد حمایت از خیرین محیط‌زیستی با مصوبه هیئت دولت اجرای طرح بیمه خسارت حیات وحش در کشور پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های محیط زیستی در کشور در سال ۱۴۰۲

اعضای مجمع عمومی

حوزه های عملکردی

گزارش عملکرد سالانه

صورت‌های مالی

گزارشگری و شفافیت

چندرسانه‌ای

پروژههای حوزه تصفیه آب و بازچرخانی
۰
پروژههای حوزه مدیریت پسماند و بازیافت
۰
پروژههای حوزه کاهش آلودگی هوا
۰

get

اخبار