چهارشنبه ۰۳-۰۵-۱۴۰۳ ۴:۳۴ ب٫ظ

پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های محیط زیستی در کشور

لینک کوتاه خبر:

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۳۸ طرح در حوزه زیست محیطی کشور با بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار، موفق به دریافت تسهیلات مالی شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی محیط زیست، سجاد انجم‌شعاع با اشاره به حمایت و توجه ویژه صندوق ملی محیط زیست به اجرای طرح‌های حوزه‌های مختلف محیط زیست، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲،  ۳۸ طرح در حوزه زیست محیطی مورد حمایت تسهیلاتی قرار گرفته و بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست یکی از پشتوانه های اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است که با اعطای تسهیلات و حمایت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ، همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی برای بهبود شرایط زیست محیطی ، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات و کارگاه ها و هرگونه منابع آلاینده برای کاهش آلودگی زیست محیطی ، نقش موثری در حفاظت و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد.

انجم شعاع تاکید کرد: تسهیلات به طرح‌های درحوزه آب و فاضلاب، پسماند ،هواو تجدیدپذیر پرداخت می‌شود که امیدواریم با تقویت توان مالی و منابع اعتباری صندوق ملی محیط زیست از طریق وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون و تحقق سایر درآمدها شاهد افزایش حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های محیط زیستی در کشور باشیم‌.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست کشور افزود: بـر ایـن اسـاس در سال۱۴۰۲ تعـداد ۴۴ پـروژه در موضوعات آب و فاضلاب، پسماند ،هوا و تجدیدپذیر با رقم تسهیلات بالغ بر ۴۶۰۰ میلیارد ریال به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه از این طرح‌ها ۱۴ طرح در بخش آب و فاضلاب، ۵ پروژه پسماند و ۲۵ پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر بود، تاکید کرد: از مجموع طرح‌های معرفی شده ۳۸ طرح در سال ۱۴۰۲ موفق به دریافت تسهیلات شدند که بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

انجم شعاع با اشاره به اینکه در بخش حمایتی یکی از رسالت های صندوق حمایت بیمه ای است، اظهار داشت : براساس مـاده ۷ اساسـنامه صنـدوق ملـی محیط زیسـت، ایـن امـکان بـرای صندوق ایجـاد شد تـا از طریـق شرکت‌ها و مؤسسات بیمـه، امکانـات و شـرایط لازم را بـرای بیمه کردن دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر انقـراض فراهـم کند و حـق بیمـه مربوطـه از محـل منابـع و اعتبـارات صنـدوق پرداخـت شود.

وی تاکید کرد: اقـدام بـرای پوشـش بیمـه‌ای “دام، باغـات و محصـولات کشـاورزی در مقابـل خسـارت ناشـی از جانوران وحشـی حمایت شـده و در معـرض خطـر انقـراض” بـرای نخستین بـار در دولـت انقلابـی و مردمی مـورد پیگیری قـرار گرفت و استقبال از اجرای این طرح، سبب شد توافقنامه جبران خسارت حیات‌وحش با صندوق بیمه کشاورزی در اسفندماه سال جاری برای مدت یک‌سال دیگر تمدید شود.

انجم شعاع تصریح کرد: با هدف حفاظت از گونه‌های جانوری حمایت شـده و در معـرض خطـر انقـراض و همچنیـن پرداخـت غرامـت بـه باغات، محصولات زراعی، دام، طیـور، زنبور عسل و آبزیان در مقابل خسارت‌های ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر انقراض توافق‌نامه‌ای بیـن صندوق بیمه کشاورزی و صندوق ملی محیط زیسـت منعقد شد که تاکنون ۸۸۹ مورد خسارت برای دریافت غرامت بیمه‌ای معرفی شدند که ۵۷۴ طرح خسارت بیش از ۸۲.۹۰۰ میلیارد ریال دریافت کردند.

وی افزود: صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۴۰۲ همچنین با توجه به مفاد اساسنامه و در راستای کمک به طرح‌های محیط‌زیستی به ویژه در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین حفظ و احیای زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های در معرض خطر و تقویت برنامه‌های حفاظت از زیستگاه‌ها، بیش از ۴۵ میلیارد ریال حمایت‌های مالی ارائه کرده است.

صنـدوق ملی محیط زیست مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته بـه سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شـخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بـوده و در زمینه کمک بــه کاهش آلاینده های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و بــه منظــور حفاظت، احیا و بهره برداری پایــدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی فعالیت می کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *