تسهیلات صندوق ملی محیط زیست

صندوق ملی محیط­زیست در راستای اجرای تکالیف تعیین شده در چارچوب اساسنامه ذیربط به منظور کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط­زیست، در زمینه اعطای تسهیلات به طرح­های مدیریت پسماند، تصفیه­خانه­های فاضلاب، کنترل آلودگی صنایع و طرح­های تجدیدپذیر فعالیت می­نماید. در این خصوص با هدف تسهیل و تسریع در امور متقاضیان و ایجاد رویکرد شفاف و نظام­مند در فرآیند ثبت، بررسی و تصویب طرح­های­ محیط­زیستی، سامانه ثبت درخواست­های تسهیلات به نشانی http://iranemp.ir  راه­اندازی گردیده است و کلیه متقاضیان دریافت تسهیلات می­توانند با مراجعه به سامانه مذکور و درج مشخصات طرح پیشنهادی درخواست موردنظر را ثبت و پیگیری نمایند.