سه شنبه ۰۵-۰۴-۱۴۰۳ ۴:۴۸ ق٫ظ

✅ گامی بلند در حفظ محیط زیست استان آذربایجان شرقی در روز آستانه هفته دولت

✅ گامی بلند در حفظ محیط زیست استان آذربایجان شرقی در روز آستانه هفته دولت

?️ تفاهم نامه صندوق ملی محیط زیست و استانداری آذربایجان شرقی با حضور زین العابدین رضوی خرم استاندار آذربایجان شرقی و سجاد انجم شعاع مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست امضا شد.

موضوع تفاهمنامه

–              همکاری در زمینه اجرای طرح ها و پروژههای کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست.

–              همکاری در اجرای طرح های گردشگری طبیعی در زون های تفرج گسترده و متمرکز مناطق تحت مدیریت.

–              همکاری در اجرای طرح های آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست با هدف جلب مشارکت های مردمی.

–              همکاری در طرح های حفظ و احیای زیستگاهها در راستای حمایت از گونه های در معرض خطر.

–              همکاری در جهت جلب کمکهای مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط-زیست.

–              همکاری در سایر زمینه ها نظیر گسترش انرژی های تجدیدپذیر، تقویت شرکتهای دانش بنیان، مخترعین و محققین محیطزیست.

–              سایر موارد با توافق طرفین.