سه شنبه ۰۵-۰۴-۱۴۰۳ ۶:۲۵ ق٫ظ

چارت تشکیلاتی صندوق ملی محیط زیست اصلاح می‌شود

در نشست مدیران صندوق ملی محیط زیست با مدیران سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بهبود ساختار تشکیلاتی صندوق ملی محیط زیست و تصویب آن به‌ منظور تامین نیروی منابع انسانی مورد نیاز، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی محیط زیست، این نشست با حضور سجاد انجم شعاع؛ مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، و علیرضا شاه پری؛ رئیس امور ساختارهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هدف بررسی چارت تشکیلاتی صندوق ملی محیط زیست به منظور تامین منابع انسانی مورد نیاز برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های صندوق و کمبود نیروی انسانی اظهار کرد: چارت تشکیلاتی صندوق ملی محیط زیست به اصلاح نیاز دارد که بایستی با رعایت قوانین و مقررات در مجمع عمومی صندوق تصویب شود.

انجم شعاع افزود: رعایت قوانین و مقررات شامل ضوابط ساختار نهادهای عمومی و شرکت های دولتی است که در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. در اولین مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست پس از استقرار دولت مردمی، اصلاح ساختار تشکیلاتی صندوق مطرح شد تا پس از تایید نهایی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب شود.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده برای ایجاد دو معاونت و ۶ مدیریت موافقت و مقرر شد صندوق ملی محیط زیست عناوین پست های پشنهاد شده را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کند تا پس از نهایی شدن چارت تشکیلاتی، در مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست به تصویب برسد. درباره چارت تفصیلی و پست ها نیز در جلسه آتی تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست خاطرنشان کرد: بود با پیگیری های انجام شده با اصلاح ساختار تشکیلاتی صندوق پس از مدت ها، ضمن رعایت قوانین و مقررات موافقت شد.

گفتنی است صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در سال  ۱۳۹۳ با توجه به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور و با هدف کمک به کاهش آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری پایدار از منابع پایه محیط زیست و تنوع زیستی تاسیس شده است.