تحصیلات:

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

 سوابق شغلی:

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

عضو هیئت مدیره گروه توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرمایه گذاری ایران

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

عضو هیئت مدیره شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

معاون سرمایه‌گذاری هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

معاون اقتصادی و بازار شرکت کارگزاری بازار سرمایه ستاره جنوب

عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس

عضو کمیسیون راهبری توسعه نوآوری در صنعت بیمه(بیمه مرکزی)

 مقالات علمی پژوهشی:

راهکارهای دستیابی به توسعه اقتصادی ایران با استفاده از اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی بنگاه های کوچک و توسط

نقش سیاستهای پولی و مالی بر راهبرد توسعه تجاری مطالعه موردی توسعه صادرات ایران به قطر

طرح پژوهشی با عنوان: مقایسه تأمین مالی از طریق بازار بورس، بانک و اثربخشی آن بر رشد اقتصاد

مقایسه اثر عملکرد بانک‌های ‌دولتی و خصوصی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی

اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی ایران: مطالعه موردی بنگاه‌های کوچک و متوسط / فصلنامه راهبرد سیاسی

نقش سیاست‌های اقتصادی بر راهبرد توسعه تجاری جمهوری اسلامی ایران/ فصلنامه راهبرد سیاسی

طرح پژوهشی با عنوان: بررسی عملکرد اعتبارات و تسهیلات نظام بانکی بر میزان رشد تولید بخش صنایع معدنی ایران

طرح پژوهشی با عنوان: بررسی تأثیر سیاست های پولی نسبت به نرخ بهره بر رشد تولید بخش صتایع کارخانه ای ایران

تهیه و تدوین برنامه دو ساله کمیسیون گردشگری و کسب و کار وابسته اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران

طرح پژوهشی با عنوان: بررسی نقس سیاست های ارزی بر تجارت خارجی ایران/ مطالعه موردی توسعه صادرات به کشورهای CIS

تهیه و تدوین طرح و برنامه مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات استان هرمزگان