استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های مرکزی کشور به مرکزیت، شهرکرد است. این استان با گستره‌ای برابر با ۱۶٬۴۲۱ کیلومتر مربع، بیست و دومین استان کشور از نظر پهناوری می‌باشد. استان چهارمحال و بختیاری از جمله بخش‌های کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود و در ۳۱ درجه و ۹ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه طول شرقی گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال و مشرق به استان اصفهان، از مغرب به استان خوزستان، از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از سوی شمال غربی به استان لرستان محدود می‌شود. حدود ۷۵ درصد جمعیت استان به گویش بختیاری، ۱۵ درصد به زبان فارسی و ۱۰ درصد هم به زبان ترکی قشقایی یا همان ترکی چهارمحالی سخن می‌کنند.

شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا، بلندترین مرکز استان در ایران است. میانگین ارتفاع در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۲۱۵۳ متر است و به همین خاطر استان چهارمحال و بختیاری را بام ایران می‌دانند.

کبک دری (نماد حیات وحش استان چهارمحال بختیاری)

عملکرد صندوق ملی محیط زیست

عملکرد تسهیلات صندوق ملی محیط زیست

موضوع

آب و فاضلاب

پسماند

هوا

جمع

(میلیون ریال)

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

تعداد

۱

۰

۰

۰

۰

۰

۱

۰

میزان تسهیلات

(میلیون ریال)

۳۸,۱۶۷

۰

۰

۰

۰

۰

۳۸,۱۶۷

۰

عملکرد بیمه حیات¬وحش صندوق ملی محیط زیست

نوع عملکرد

وضعیت

تعداد

مبلغ(میلیون ریال)

بیمه حیات وحش

مصوب

۲۸

۴،۲۳۹

پرداختی

۰

۰