استان زنجان

استان زنجان یکی از استان‌های ایران با مرکزیت شهر زنجان است. استان زنجان دارای ۸ شهرستان، ۱۹ بخش و ۱۲۱۰ آبادی است که از این تعداد، ۹۷۸ آبادی دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه می‌باشند. این استان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، دارای ۱٬۲۶۴٬۳۲۴ نفر جمعیت بوده‌ است. شهرستان‌های استان زنجان شامل شهرستان خدابنده، خرمدره، ابهر، طارم، ماهنشان، زنجان، شهرستان ایجرود، سلطانیه می‌باشند. استان زنجان در شمال باختر فلات ایران قرار گرفته‌است. وسعت استان برابر ۲۱٬۷۷۳ کیلومتر مربع و۱/۴۳ درصد کل کشور را شامل می‌شود.

لک لک سفید (نماد حیات وحش استان زنجان)

عملکرد صندوق ملی محیط زیست

عملکرد تسهیلات صندوق ملی محیط¬زیست

موضوع

آب و فاضلاب

پسماند

هوا

جمع

(میلیون ریال)

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

مصوب

پرداختی

تعداد

۱

۰

۲

۰

۱

۰

۴

۰

میزان تسهیلات

(میلیون ریال)

۱۹۹,۰۹۷

۰

۱۵۶,۵۹۶

۰

۳۹۰,۲۸۰

۰

۷۴۵,۹۷۳

۰

 

عملکرد بیمه حیات وحش صندوق ملی محیط زیست

نوع عملکرد

وضعیت

تعداد

مبلغ(میلیون ریال)

بیمه حیات وحش

مصوب

۲۰

۱،۰۱۲

پرداختی

۶

۳۷۹